Firma Działalność Dotacje i przetargi Relacje inwestorskie Kontakt
Strona główna
Zestalanie odpadów Produkcja paliw alternatywnych Termiczne unieszkodliwianie Składowanie odpadów Badania laboratoryjne Budowa nawierzchni betonowych Stacja kontroli pojazdów Stacje paliw
Termiczne unieszkodliwianie

Raf Ekologia Sp. z o.o. – Jedlicze Spalarnia Odpadów Przemysłowych i Medycznych Proces zagospodarowania odpadów: R 14, R 15, D 10, R 1

Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A.

Raf-Ekologia Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie termicznej obróbki odpadów przemysłowych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym także medycznych i weterynaryjnych .

Spalarnia dysponuje nowoczesnymi i skutecznymi instalacjami oraz doświadczoną i fachową kadrą pracowniczą co też daje gwarancję działania zgodnego ze sztuką w owej branży.

Spalarnia wyposażona jest w nowoczesną instalację do unieszkodliwiania odpadów w oparciu o technologię termiczną.

Automatyczne sterowanie procesem spalania pozwala na ciągłe monitorowanie instalacji.

Zaletą termicznego unieszkodliwiania jest radykalne zmniejszenie objętości odpadów przy jednoczesnym odzyskaniu energii cieplnej jako energii odnawialnej, wykorzystując wytwarzane ciepło do produkcji pary technologicznej.

Rafekologia: http://www.rafekologia.pl/